Biomasa

Vzhledem k spracování  převažujícího množství modřínu v našem provozu, ve složení kůry, štěpky a pilin převládá modřínový materíal. Kůra je z frézového odkorňovače, štěpka je z drtiče o frakci cca 2-4cm. Kůra a štěpka jsou volně ložené, je možné je individuálně naložit ručně, nebo v případě vetších odběrů, naložíme hmotu čelním nakladačem na korbu nákladního auta. Piliny jsou skladovány v silu, takže nakládka pilin probíhá vrchním dopravníkem ze zásobníku. Obvykle máme skladem několik desítek m3 hmoty, odběr většího množství suroviny je nutné domlouvat předem!

Kůra


prm

Štěpka


prm

Piliny


prm

Bližší informace o cenách a podmínkách dodávek biomasy

p. Smolucha +420 777 761 168

p. Hejl +420 777 761 172