Biomasa

Vzhledem k spracování  převažujícího množství modřínu v našem provozu, ve složení kůry, štěpky a pilin převládá modřínový materíal. Kůra je z frézového odkorňovače, štěpka je z drtiče o frakci cca 2-4cm. Kůra a štěpka jsou volně ložené, je možné je individuálně naložit ručně, nebo v případě vetších odběrů, naložíme hmotu čelním nakladačem na korbu nákladního auta. Piliny jsou skladovány v silu, takže nakládka pilin probíhá vrchním dopravníkem ze zásobníku. Obvykle máme skladem několik desítek m3 hmoty, odběr většího množství suroviny je nutné domlouvat předem!

Kůra


300 Kč/prm

Štěpka


300 Kč/prm

Piliny


250 Kč/prm

Prodej biomasy

p. Smolucha +420 777 761 168

p. Hejl +420 777 761 172