Historie a současnost

Firma byla založena v roce 1993 Tomášem Kašparem, hlavní činností je obchod s řezivem. Specializujeme se na výrobu stolařského, stavebně-stolařského řeziva a parketových přířezů. Největší část výroby tvoří modřínové řezivo ve všech kvalitách, dále dub a další dřeviny jako smrk, borovice, jasan ... . Značný objem naší produkce je exportován do zahraničí. V roce 2002 byla zakoupena pila v Červené Vodě u Králík, kde v současné době provozujeme veškerou podnikatelskou činnost. V průběhu času došlo v provozu k několika zásadním modernizacím. Proběhla kompletní rekonstrukce katrů, nově se nainstaloval rozvážecí vozík a odkorňovač Baljer-Zembrod s reduktorem kořenových náběhů Dřevostroj Čkyně. Od této firmy máme také novou dopravní a třídící linku řeziva. Na přesílenou hmotu a truhlářské řezivo jsme zakoupili pásovou pilu Primultini 120. K sušení řeziva slouží dvě sušárny o kapacitě 80m3 řeziva, na vytápění používáme kotelnu která spaluje piliny z provozu. Část investic byla spolufinancována dotacemi z Programu rozvoje venkova EU.